top of page

Nu byter vi namn!

All Jobb NG AB heter nu Addkomp AB.

Addkomp rustar dig för framtiden!
 

Addkomp är en leverantör till Arbetsförmedlingen, med uppdraget att hjälpa arbetssökande till jobb eller utbildning. För att kunna ta del av Addkomps tjänster måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen samt ha rätt till tjänsten Rusta och matcha.Med individen i fokus tar vi vårt uppdrag på största allvar och tillsammans skapar vi dom bästa förutsättningarna för att ta dig vidare i yrkeslivet eller studier.

Vi hjälper dig till ett nytt jobb!

Skriv in ditt namn och telefonnummer så ringer vi dig!

Tack för ditt meddelande!

Vårat uppdrag, Rusta och Matcha 2

Som en del av reformeringen av Arbetsförmedlingen ska privata jobbcoacher sköta förberedande åtgärder och matchning snabbare och mer effektivt för att få arbetssökande i arbete. Med Rusta och Matcha hos oss får du det stöd just du behöver. Hos oss får du möjlighet att skräddarsy ditt jobbsökande och behöver bara delta i aktiviteter som du tror hjälper dig att nå ditt mål. Du får en personlig engagerad jobbcoach som hjälper dig att nå dina mål. Rusta och matcha nacka, rusta och matcha företag

 

utbud

Rusta och Matcha 2
Vägen till nytt jobb eller utbildning!

Våra jobbcoacher tar tillsammans med dig fram en individuell utvecklingsplan som passar dig och din väg framåt. Med ett flexibelt tillvägagångsätt sätter vi en plan som innehåller det du behöver för att få den stöttning du behöver i ditt jobbsökande. Vi har även 20 års erfarenhet av yrkesvägledning och stor insyn i vad marknaden efterfrågar. Det innebär att vi kan hjälpa dig  i din vidareutveckling genom studier. Väldigt ofta kan man med relativt små insatser skapa helt nya möjligheter. Kom ihåg att det är du som ska känna att du är nöjd med den hjälp och stöd du får. Vår målsättning är att Addkomp ska vara den bästa leverantören inom Rusta och Matcha och att du ska komma vidare ut i arbetslivet.

Rusta och Matcha deltagare i Uppsala

Varför ska du välja Addkomp?

Vi ser till att skapa de bästa förutsättningarna för dig i ditt arbetssökande. Vi tar vårt uppdrag på största allvar och använder oss  av moderna verktyg och arbetsmetoder anpassade för varje individs unika situation.

Erfarenhet

Vi vet vad marknaden efterfrågar och erbjuder ett skräddarsytt deltagande i vårat program

Yrkesvägledning

Vi erbjuder  Studie- och Yrkesvägledning. Med över 20 års erfarenhet av vägledning kan  vi ge dig nya perspektiv och möjligheter till vidareutbildning

Tester

Vi erbjuder personlighetstester och logiska tester som förbereder dig inför rekryteringsprocessen

CV

Vi ser dig som individ utgår från dina möjligheter och styrkor när vi tillsammans ser över CV och personligt brev för att öka dina möjligheter till arbetsintervju

Jag hade sökt över femtio jobb och utan resultat, efter en workshop hos Addkomp och ett personligt möte med min handledare så hade vi gjort ändringar i mitt CV som resulterade till sju intervjuer och några veckor senare började jag mitt nya jobb

Jonathan, december 2023

Rusta och matcha coach Addkomp kontor i Solna
bottom of page