top of page
anställd

Integritetspolicy Addkomp AB

Addkomp är en leverantör till Arbetsförmedlingen, med uppdraget att hjälpa arbetssökande till jobb eller utbildning. För att kunna ta del av Addkomps tjänster måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen samt ha rätt till tjänsten Rusta och matcha. forts.

Addkomp är en leverantör till Arbetsförmedlingen, med uppdraget att hjälpa arbetssökande till jobb eller utbildning. För att kunna ta del av Addkomps tjänster måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen samt ha rätt till tjänsten Rusta och matcha. Du som arbetssökande ansvarar själv för att undersöka med Arbetsförmedlingen om du är berättigad tjänsten Rusta och matcha och därmed har möjlighet att ta del av Addkomps tjänster. Addkomp har inget inflytande över det beslutet utan det är något som Arbetsförmedlingen hanterar inom ramen för sin profilering av varje inskriven person.

Samtal från Addkomp


Genom att fylla i Addkomps kontaktformulär ger du samtycke till att bli kontaktad av Addkomp via mejl eller telefon. Dessa samtal från Addkomp kan komma att spelas in i kvalitets- och utbildningssyfte och de personuppgifter som eventuellt behandlas under ett inspelat samtal regleras av dataskyddsförordningen, GDPR.

Addkomp är leverantör till Arbetsförmedlingen i tjänsten Rusta och matcha. Att välja Addkomp som leverantör innebär ingen garanti om jobb eller utbildning, men syftet med tjänsten och vårt gemensamma mål med varje arbetssökande är att rusta och matcha personen till jobb eller utbildning på kortast möjliga tid, och därmed inverka positivt på arbetsmarknaden och individen.

 

Insamling av personuppgifter

 

Addkomp ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som Deltagarna bidrar med i Tjänsten samt för de personuppgifter som på andra sätt samlas in avseende Tjänsten. Addkomp är Personuppgiftsansvarig i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Användarnas personuppgifter behandlas med syftet att hantera planering, uppföljning och rapportering av den arbetssökandes progression gentemot vår uppdragsgivare Arbetsförmedlingen.

 

När och hur vi samlar in personuppgifter
 

Vi samlar in personuppgifter om Deltagare från Deltagare, när Deltagare;

 • gör en anmälan till Tjänsten eller på annat sätt lägger till personuppgifter om sig själv personligen

 • använder Tjänsten för att ansluta till vår personal genom att lägga till personuppgifter om sig själv personligen

 • tillhandahåller identifierbara uppgifter i meddelanden via den webbplats som använder Tjänsten

Endast personuppgifter som är relevanta för aktuell process inom Tjänsten samlas in.

 

Ändamålet och lagenligheten av behandlingen


Ändamålet med insamling och behandling av personuppgifter är att hantera den individuella utvecklingsplanen som görs med den arbetssökande vid startmötet i Tjänsten Rusta och matcha. Lagligheten i behandlingen av personuppgifter är vårt legitima intresse att följa vår uppdragsgivares, Arbetsförmedlingen, krav på Tjänsten och dess inrapportering till uppdragsgivaren.

 

Samtycke från den registrerade


- Deltagaren samtycker till behandling av personuppgifter med Personuppgiftsansvariges ändamål att hantera kontinuerlig uppföljning och progression för den enskilde arbetssökande samt rapportering om detsamma till uppdragsgivaren Arbetsförmedlingen.

- Deltagaren samtycker att personuppgifter samlas in via Tjänsten. När Deltagaren gör en ansökan via Tjänsten och lägger till personuppgifter om sig själv personligen.

- Deltagaren samtycker till att personuppgifter som samlas in enligt ovanstående behandlas enligt nedanstående avsnitt Lagring och överföring samt Hur länge personuppgifterna behandlas.

- Deltagaren har rätt att återkalla sitt samtycke när som helst genom att kontakta Personuppgiftsansvarige (admin@addkomp.se)
Nyttjandet av denna rättighet kan dock innebära att Deltagaren inte kan använda sig av Tjänsten Rusta och matcha.

 

Lagring och överföring


De personuppgifter som samlas in via Tjänsten lagras och behandlas enligt gällande regler för lagring av personuppgifter i GDPR. För att få dokumentation om sådana skyddsåtgärder, kontakta oss på admin@addkomp.se.

 

Hur länge personuppgifterna behandlas


Så länge en Deltagare inte skriftligen motsätter sig behandling av sina personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovan angivna syften. Om du som Deltagare önskar att dina personuppgifter inte ska lagras hos Addkomp, kontakta oss på admin@addkomp.se

Överföring av personuppgifter till tredje parter

Addkomp kommer inte sälja eller överföra Användares personuppgifter till tredje parter.

Addkomp kan dock komma att överföra personuppgifter till;

 • våra leverantörer och underleverantörer, i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden, enligt våra instruktioner, för tillhandahållandet av Tjänsten

 • myndigheter eller juridiska rådgivare i händelse av misstänkt brottslighet eller otillbörligt beteende

 • myndigheter eller andra aktörer, om det krävs av oss enligt lag eller myndighetens beslut.

Vi överför endast Användares personuppgifter till tredje part som vi har förtroende för. Vi väljer noga partners/underleverantörer för att se till att Användarens personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
Vi arbetar i följande kommunikations- och rapporteringsverktyg: Workbuster för intern uppföljning av arbetssökandes progression samt för kommunikation till/från Användare;  och KA-webb uppdragsgivarens, Arbetsförmedlingen, kanal för kommunikation och kontinuerlig rapportering i Tjänsten Rusta och matcha. Samt Wix för att kontakta dig med relevant information.  

Aggregerad data (icke identifierbara personuppgifter)

Vi kan komma att dela aggregerad information till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts från information som samlats in genom Tjänsten och kan exempelvis bestå av statistik över antal deltagare i Tjänsten eller det geografiska läget för användandet av Tjänsten. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte personuppgifter.

Cookies

När Deltagaren använder Tjänsten kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i Deltagrens enhet, såsom dennes dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot Tjänsten. Vi använder cookies för att underlätta Deltagarens användning av Tjänsten samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om Deltagarens användning av Tjänsten. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Tjänsten. Informationen som inhämtas från cookies kan även utgöra personuppgifter och i sådant fall omfattas behandlingen av vår Cookie Policy.

Deltagare kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i sin enhet. Om så sker kan dock Deltagarens upplevelse av Tjänsten försämras, exempelvis genom att vissa funktioner i Tjänsten inte längre finns tillgängliga.

 

Ändringar

Addkomp har rätt att när som helst göra ändringar eller tillägg till sekretesspolicyn. Den senaste versionen av sekretesspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig via Tjänsten. En ny version anses vara kommunicerad till Deltagaren när Deltagaren antingen har fått ett e-postmeddelande som informerar Deltagaren om den nya versionen (med den e-postadress som Deltagaren anger i samband med användningen av Tjänsten) eller när Deltagaren annars informeras om den nya sekretesspolicyn.

Kontakt

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter; Addkomp AB, telefon 0706-444427 eller mejl admin@addkomp.se

Cookie Policy

Den här sidan tillhandahålls av Addkomp. Addkomp (“vi", "oss") använder cookies och liknande teknologier (gemensamt “cookies”) på den här sidan.
 

Den här Cookie Policyn förklarar vad cookies är, varför de används och dina val när det gäller hur de används.
 

För att få mer information om hur Addkomp behandlar personuppgifter på den här sidan, besök Addkomps Integritetspolicy här.

Vad är cookies?

En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din enhet när du besöker en webbsida. När du besöker sidan igen gör cookien det möjligt för sidan att känna igen din webbläsare. På så vis kan den information som du tidigare har tillhandahållit hämtas. Cookies kan lagra användarpreferenser och annan information i syfte att förbättra din upplevelse på sidan, eller användas för att spåra dig när du besöker andra webbplatser.

Vilka typer av cookies används på den här sidan?

 • Strikt nödvändiga cookies: Dessa cookies är nödvändiga för att sidan ska fungera ordentligt.

 • Statistik cookies: Dessa cookies samlar information som vi använder för att förstå hur sidan används.

 • Marknadsföringscookies: Dessa cookies används för att anpassa den marknadsföring du får se, t. ex. genom att visa annonser utefter dina intressen. I vissa fall utför de också en funktion på sidan, såsom integrationer med sociala medier.

Vilka cookies används på den här sidan?

_tt_session

Strikt nödvändiga - Sparas i 2 dagar

Denna cookie används för att spara en besökares sammanhang (till exempel för att hålla dig inloggad på sidan).

referrer

Statistik - Sparas under Sessionen

Denna cookie används för att identifiera vilken webblänk som leder besökarna till sidan.

_ttCookiePermissions
Strikt nödvändiga - Sparas i 6 månader. Den här cookien används för att gömma cookie-bannern när du har interagerat med den.

_ttAnalytics

Statistik - Sparas i 6 månader. Den här cookien används för att analysera hur besökare använder sidan.

Meta Pixel

Marknadsföring - Sparas olika länge. Cookies som används för att identifiera webbläsare, för marknadsföringssyften och tjänster för analys av sidan (_fbp; _fbc) Läs mer

Din kontroll över cookies

Du har rätt att bestämma om du vill samtycka till användningen av cookies som inte är nödvändiga. Du kan göra det genom att:

 • Ange dina inställningar på bannern som dyker upp när du landar på sidan.

 • Klicka "Cookie-Inställningar" på bannern som dyker upp när du landar på sidan, för att göra dina inställningar.

 • Ändra de inställningar du redan gjort, genom att klicka på länken "Hantera Cookies", som alltid finns tillgänglig på botten av sidan.

 • Blocka cookies genom att ändra dina webbläsarinställnngar. Hur du kan blockera cookies varierar mellan olika typer av webbläsare. Vi rekommenderar därför att du besöker Hjälp-inställningarna för din webbläsare för att få mer information.

Kontakta oss

Om du har frågor om den här Cookie Policyn, skicka gärna ett mail till Addkomp på admin@addkomp.se

Cookie Policyn för den här sidan uppdaterades senast 31 Januari, 2024.

bottom of page